Foto galeria > Jula dobrym sąsiadem
14 - 12 - 2017

W imieniu naszych podopiecznych, niepełnosprawnych dzieci i młodzieży Fundacja serdecznie dziękuje darczyńcy MULTIMARKETOWI Jula Bielsko-Biała, za okazane serce, przekazane dary i akceptację działań Fundacji na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

" Dziękuję Ci za to, że jesteś

Że byłeś choć przez chwilę

Że dałeś promyk nadziei

Jesteś dobry, tak wiem, ja się nie mylę"

wykonanie: www.kompmar.net.pl