O Fundacji


Jesienią 2000 roku grupa osób czułych na potrzeby innych, powołała do życia Fundację  „Dziecięcy Uśmiech do Świata”, która rozpoczęła działalność pod hasłem  „POMÓŻ DZIECKU”

„POMÓŻ  DZIECKU” - to nie żądanie,  to prośba zrozpaczonych rodziców szukających u nas pomocy dla swoich chorych czy upośledzonych pociech.  Wypadek losowy, nagła choroba, czy przewlekłe schorzenie wiąże się często z ogromnymi kosztami przeprowadzenia leczenia i rehabilitacji. Wielu rodziców nie stać na zakup lekarstw, sprzętu rehabilitacyjnego czy  pobyt dziecka w specjalistycznym ośrodku. 


„POMÓŻ DZIECKU” - to prośba dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, leczniczo-rehabilitacyjnych i innych działających w służbie dziecka. Malejące dotacje z budżetu sprawiły, że instytucje te nie są w stanie zapewnić ciągłości swojej pracy. Nie pozwólmy, aby zniweczyć ich dotychczasowy dorobek i odebrać  szansę powrotu do zdrowia pacjentom i wychowankom. 


„POMÓŻ DZIECKU” -  to także apel dzieci z ubogich rodzin.  Prośba o gorący obiad w szkole, szansę letniego czy zimowego wypoczynku, w czasie którego zapomną o codziennych problemach. Na nasz apel odpowiedziały już setki osób, anonimowych ludzi dobrej woli, właścicieli firm, dyrektorów przedsiębiorstw i instytucji. Prosimy o pomoc także Państwa- zapewniamy, że każdy nawet najmniejszy dar serca przekażemy najbardziej potrzebującym dzieciom. 


Fundacja jest organizacją  ogólnopolską i jako jedna z pierwszych w Bielsku-Białej uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Głównym celem  Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej pomocy dzieciom pokrzywdzonym przez los, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci. Fundacja pomaga także instytucjom  działającym na rzecz dzieci, takim jak:  domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, ośrodki rehabilitacyjne, szpitale.                 

 


JEŚLI  MOŻESZ-POMÓŻ ,

bo nawet najmniejszy dar serca  może odmienić
ich trudny i smutny los.

wykonanie: www.kompmar.net.pl