Możesz pomóc

Jak można pomóc naszej fundacji w realizacji celów statutowych?

I. Darowizny pieniężne dokonywane przez:


1. Osoby fizyczne

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:
1)
- przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
- organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
- prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.
2)
- przekazane na cele kultu religijnego

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. o pdpf).

Podatek od osób fizycznych.

2. Osoby prawne

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) Podatek od osób prawnych. dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:
1)
- przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
- organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
- prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.
2)
- przekazane na cele kultu religijnego można odliczyć od dochodu darowizny do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu.

II. Odpis na w/w warunkach na konkretną osobę


III. 1% podatku ( więcej ... )


IV. Pomoc materialna - darowizna rzeczowa


Nasza fundacja prowadzi również akcję zbiórkową wszelkiej pomocy materialnej w formie żywności paczkowanej, żywności, ubrań i art. chemicznych. Wszelkie przedmioty oraz art. użytku codziennego przekazywane są dla osób będących w trudnej sytuacji socjalnej. Wszelką pomoc tego typu możecie Państwo przekazywać do biura naszej Fundacji. 
 

wykonanie: www.kompmar.net.pl