Strona główna

 

Fundacja „Dziecięcy Uśmiech do Świata” 

 

jest organizacją ogólnopolską i jako jedna z pierwszych w Bielsku-Białej uzyskała status organizacji pożytku publicznego.    


 

 Cele Fundacji:   

 • niesienie pomocy dzieciom, młodzieży i innym osobom - niepełnosprawnym, osieroconymi chorym na serce,
 • udzielanie pomocy domom dziecka, szpitalom i placówkom medycznym,
 • pomoc w kształceniu uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 • integracja dzieci, młodzieży oraz innych osób z niesprawnością ze zdrowym społeczeństwem,
 • utworzenie i prowadzenie świetlicy rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.

Za wszystkie darowizny i przekazanie 1,5% podatku
w imieniu naszych Podopiecznych

serdecznie Państwu DZIĘKUJEMY!

 

  

 


 

 

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE chcemy przekazać kilka informacji.
Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu  prywatności  oraz bezpieczeństwie  danych osobowych , a także na zapewnieniu możliwości realizowania wszystkich przysługujących  w związku z RODO praw.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 Z 04.05.2016) informujemy, że:
 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Dziecięcy Uśmiech do Świata”, 43-300 Bielsko-Biała ul. Piekarska 50.
   
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  tylko  zgodnie z obowiązującymi przepisami  i tylko w celach   związanych  z prowadzoną przez naszą Fundację działalnością statutową.
   
 3. Dane osobowe o których mowa mogą być udostępnione osobom trzecim tylko za Pani/Pana zgodą.
   
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne, oraz do czasu odwołania  wyrażonej przez państwa zgody, lub na czas łączącej nas z państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa  (podstawa prawna art.5 ust.1 lit e) Rozporządzenia o ochronie danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.,: art. 74 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 Ustawy z dnia 29.09 1994 o rachunkowości).
   
 5. ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem , oraz żądania ograniczenia ich  przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację , a także w wypadku udzielenia zgody wycofania  jej w każdym momencie  i w każdym czasie , przy czym cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.
  Ma Pan/Pani prawo do przenoszenia  danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
   
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych  nie jest zgodne z prawem i   narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
   
 7. Jeżeli Pan/Pani  ma pytania lub wątpliwości dotyczące w/w zmian  lub danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail : info@dzieciecy-usmiech.pl lub na nr.telefonu  :33/819-19-99
   

Prezes Fundacji
Marek Hajduła

Pomagają nam:

 

AUCHAN Dąbrowa Górnicza
Delikatesy CEZAR
FUNDACJA ORANGE i TP
 
AQUA S.A.
SPOŁEM
OFF druk poligrafia
SPOŁEM - "Górnik" Brzeszcze
SPOŁEM Jastrzębska Spółdzielnia Spożywców
 
 
 
Integracyjne Przedszkole Niepubliczne Happy Time
 
 

 

wykonanie: www.kompmar.net.pl