Jak uzyskać pomoc

Aby zostać podopiecznym i uzyskać pomoc charytatywną od Naszej Fundacji należy przesłać następujące dokumenty:

1. Prośba o pomoc charytatywną.
2. Aktualne zdjęcie dziecka.
3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
4. Historia choroby dziecka.
5. Zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów.
6. Klauzula RODO. ( więcej ... )

  Powyższe dokumenty należy dostarczyć do Fundacji osobiście lub pocztą. Fundacja zaznacza, iż niekompletne dokumenty nie będą rozpatrywane.

wykonanie: www.kompmar.net.pl